Velkommen til Nittedal Bygdeservice

Feiing av veier og gårdsplasser

Feiing av veier & Gårdsplasser

Image

Feiing av veier og gårdsplasser

Feiieteamet i godt humør.

Trefelling

Har du et tre du ønsker å få hogd eller en eiendom du ønsker å få ryddet. Vi kan hjelpe deg.

Vi hogger små trær, store trær, vanskeligstilte trær, besjkæring av trær eller hogging i skogen. Vi gjør en risikovurdering av hvert tre før vi bestemmer hoggemetode. Mange trær kan hogges på rot, mens andre trær må man kanskje felle fra toppen av treet. Og, noen ganger må vi bruke lift eller kran. For å sikre trærne bruker vi forskjellige hjelpemidler som vinsj, tau, tellekiler og fellejekk. Etter ønske, så fjerner vi trærne og kjører dem bort.

Flishogging

Etter hoggingen begynner oppryddingen og da er flishoggeren god å ha. Vi fliser opp greiner og stokker. Flisa er fin å bruke i skråninger og stier. Dersom kunden ønsker det så kjører vi den bort.

Feiing av veier og gårdsplasser.

Spør oss om

Gratis tilbud

Image
Nittedal Bygdeservice SA er et foretak som er dannet av en gruppe selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, som ønsker å utnytte den kunnskapen og den maskinparken de har utenom den tradisjonelle gårdsdrifta. Vi holder til i Nittedal og vårt arbeidsområde er primært sett i Nittedal og Hakadal.

Kontakt detaljer

Smedstuveien 25
1480 SLATTUM
+47 67 07 60 60
post@nibs.no
Åpningstider telefon
Man - Lør: 09.00 til 18.00