Velkommen til Nittedal Bygdeservice

Vår & Høst Opprydding

Vår og Høst opprydding

Image

Vår og høst opprydding.

Sommer Tjenester

For å klargjøre til plenklipping, blåser og feiier vi plenene. Her er det grøfterensking.

Vår opprydding

Etter at snøen har smeltet rydder vi plenene for rusk og rask. Strøgrus må bort fra plenene. Vi bruker løvblåser, rake og spade. Noen steder der det er plass, kan vi bruke feiemaskinen på traktoren.

Høstopprydding

Når høsten kommer kan vi renske opp i parker og hager. Vi samler løv, rusk og rask, og kjører det bort.

På høsten blåser vi løv.

Spør oss om

Gratis Tilbud

Image
Nittedal Bygdeservice SA er et foretak som er dannet av en gruppe selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, som ønsker å utnytte den kunnskapen og den maskinparken de har utenom den tradisjonelle gårdsdrifta. Vi holder til i Nittedal og vårt arbeidsområde er primært sett i Nittedal og Hakadal.

Kontakt detaljer

Smedstuveien 25
1480 SLATTUM
+47 67 07 60 60
post@nibs.no
Åpningstider telefon
Man - Lør: 09.00 til 18.00